Litteratur6000 - Litteraturoplevelser i Kolding

Litteratur6000 vil gerne takke:


Statens Kunstfond for at give støtte til forfatterarrangementer. 
Kolding Kommune for at give støtte til arrangementer.

Baronessen & CO for at donere sit overskud til Litteratur6000, da foreningen Baronessen & CO blev opløst.

Sydbank for at have givet støtte til udvalgte arrangementer.